Od redakcji


Wydawca

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
"WOM" w Bielsku-Białej
ul. Legionów 25
43-300 Bielsko-Biała


Zespół redakcyjny

Magdalena Bielenin
Aleksandra Filuś
Jolanta Mysińska
Katarzyna Zioła-Zemczak

Adres redakcji

RODN "WOM" w Bielsku-Białej
ul. Legionów 25
43-300 Bielsko-Biała

redakcja@wombb.edu.pl