Roczniki

Kalejdoskop Belfra 1-2021.pdf
Kalejdoskop2 (1).pdf

Narzędzia do pracy zdalnej

Zdalne lekcje

 • Geometria w nauczaniu zdalnym

 • Bezpieczeństwo ucznia na lekcjach wychowania fizycznego
  w czasie kształcenia na odległość

 • Jak to – zdalne nauczanie wychowania fizycznego?

 • Przy tablicy czy zdalnie – to wciąż lekcja!

 • Romantyczne zainteresowanie światem grozy w balladzie Adama Mickiewicza „Lilije”. Scenariusz lekcji on-line
  z wykorzystaniem mobilnych aplikacji edukacyjnych

Poza lekcjami...

 • Międzynarodowe projekty edukacyjne pomocne w zdalnej
  i stacjonarnej pracy nauczyciela polonisty

Nie tylko zdalną pracą żyje nauczyciel...

 • Na marginesie kalendarza

 • Oddziaływanie psa terapeutycznego na rozwój uczniów
  z autyzmem i Zespołem Aspergera

Poczytajmy, pooglądajmy, przedyskutujmy...

Praca z uczniem zdolnym

 • Uczeń uzdolniony plastycznie

 • Uczeń zdolny – ulga czy wyzwanie?

 • Zajęcia dodatkowe z GeoGebrą – scenariusz zajęć

 • Metody pracy aktywizujące uczniów na zajęciach praktycznych

 • Bajka o Baltim, czyli metoda podcastów w pracy z uczniem zainteresowanym nauką programowania

 • Microsoft Sway jako narzędzie wspierające ucznia zdolnego

 • Praca z uczniem zdolnym wyzwaniem dla nauczyciela i szkoły

 • Uczeń w młodszym wieku szkolnym jako eksperymentator


Innowacje pedagogiczne

 • Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Teatr to my”

 • O innowacji pedagogicznej „TIK-owe inspiracje lekturowe”

 • Innowacja „Blogujemy i zdrowo żyjemy”


Dla dyrektorów szkół/placówek

 • Efektywna współpraca z rodzicami szansą na pełny rozwój ucznia. Cz. 1.


Dla nauczycieli przedszkoli

 • Kinezjologia edukacyjna w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 50

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami kinezjologii edukacyjnej – scenariusz zajęć dla dzieci starszych

 • Wiosna jest ciekawa – zabawy matematyczno-przyrodnicze (zajęcia z wykorzystaniem ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej)

 • Znamy zwierzęta egzotyczne – scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej


Dla nauczycieli religii

 • Rok św. Melchiora Grodzieckiego i św. Jana Sarkandra na Podbeskidziu – podsumowanie


Nauczycielskie refleksje

 • O braterskiej mocy


Poczytajmy, pooglądajmy, przedyskutujmy!

 • Prawdziwe życie w wyobrażonych światach

Kalejdoskop3_VII_IX_2021.pdf

Tytułem wstępu

Praca w klasie/grupie zróżnicowanej

 • Specyfika pracy w klasie/grupie mieszanej

 • Metoda WebQuest w klasie zróżnicowanej

 • Zajęcia z programowania w klasie o zróżnicowanym poziomie
  na podstawie Stratcha Juniora®

 • Indywidualizacja na zajęciach wychowania fizycznego

 • Uczeń uzdolniony ruchowo – diagnoza i wsparcie

Zdalne lekcje

 • Dźwięk w edukacji: mniej obrazu – więcej ruchu!

 • Wakeletowe inspiracje

 • Biteable – animowane filmy jako ciekawe uatrakcyjnienie lekcji

Lekcje off-line i online

 • Scenariusz lekcji języka polskiego w starszych klasach szkoły podstawowej

 • Scenariusz lekcji języka polskiego na temat roli kobiet
  w wielokulturowości Bielska-Białej

Dobre praktyki

 • Myślenie dywergencyjne – pomysł na innowację w szkole podstawowej

Poczytajmy, pooglądajmy, przedyskutujmy!

 • Czytaj ze smakiem – nie tylko o przepisach

 • Józef Drożdż – refleksja nad autorytetem


Dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

 • Wszyscy lubią LEGO!

 • Edukacja klockiem po(d)parta. Czy edukacja wczesnoszkolna może być
  klockiem podparta? A może tylko poparta?

 • Jaka będzie ta grupa?

 • Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne – propozycje zajęć

 • Zabawy na letniej łące – scenariusz zajęć w grupie mieszanej

 • Deszczowe chmurki – zabawa dydaktyczna

 • Zabawy motyli – opowieść ruchowa

 • Co czuła Świetlinka? – wiersze opisujące emocje i przemyślenia
  kilkuletniej dziewczynki, w różnych sytuacjach

 • „Wierszyki dla maluszka, co wpadają mu do uszka” cz. 1