Numer 1/2024

Spis treści

TYTUŁEM WSTĘPU 3

PROJEKTY SZKOLNE

Alicja Woźniczka

Być jak Ignacy – VIII edycja „Nauka pełna energii” 4

SIECI WSPÓŁPRACY

Barbara Michałek-Piernik

Dbałość o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe jako główny kierunek działalności Sieci

współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przyrodniczo-technicznej, działającej w RODN

„WOM” w Bielsku-Białej, we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko 7

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI

Beata Honkisz

Nowe wyzwania w edukacji XXI wieku, czy po prostu zmiany? 13

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dariusz Góra

Barbara Michałek-Piernik

Monika Masny

Biologia jako przedmiot nauczania 19

ZE SZTUKĄ NA TY

Dorota Babińska-Waluś

Elżbieta Szczypka

Aromatyczne obrazy inspirowane twórczością Vincenta van Gogha

Pole pszenicy z cyprysami – impresje malarskie 21

MATURA MIĘDZYNARODOWA

Agnieszka Pollak-Olszowska

Konspekt lekcji w klasie 3 LO przygotowującej się do matury

międzynarodowej IB z Polish A SL (język polski PP) 25

Kalejdoskop_1_2024_sklad.pdf