Numer 1/2021

Spis treści

Na wstępie...

Narzędzia do pracy zdalnej

 • WordWall – interaktywne narzędzie wspomagające proces nauczania matematyki - 4

 • Wirtualna tablica LINOIT i jej zastosowanie w zdalnym nauczaniu - 9

 • Jak cię słyszą, tak cię piszą. Dobra jakość głosu w nagraniach i zdalnych spotkaniach to podstawa.
  Dowiedz się, jak ją osiągnąć - 12

Zdalne lekcje

 • Geometria w nauczaniu zdalnym - 16

 • Bezpieczeństwo ucznia na lekcjach wychowania fizycznego w czasie kształcenia na odległość - 20

 • Jak to – zdalne nauczanie wychowania fizycznego? - 22

 • Przy tablicy czy zdalnie – to wciąż lekcja! - 23

 • Romantyczne zainteresowanie światem grozy w balladzie Adama Mickiewicza „Lilije”.
  Scenariusz lekcji on-line
  z wykorzystaniem mobilnych aplikacji edukacyjnych - 25

Lekcje off-line (i on-line)

 • Rekonstruujemy przebieg wydarzeń ukazanych w balladzie „Świtezianka” Adama Mickiewicza.
  Scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem narzędzia TOC - 29

Poza lekcjami...

 • Międzynarodowe projekty edukacyjne pomocne w zdalnej i stacjonarnej pracy nauczyciela polonisty - 33

Nie tylko zdalną pracą żyje nauczyciel...

 • Na marginesie kalendarza - 35

 • Oddziaływanie psa terapeutycznego na rozwój uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera - 38

Poczytajmy, pooglądajmy, przedyskutujmy...

 • Maska tlenowa dla (zdalnego) nauczyciela - 40

 • Bezplanowość - 41

 • Czytajmy razem - 42


Dla nauczycieli przedszkoli

 • Zabawy z bałwankiem – scenariusz dla dzieci starszych - 44

 • Gawron poznaje zimę – scenariusz dla dzieci starszych - 46

 • Karnawałowy bal – scenariusz dla dzieci starszych - 50

 • Jak bałwanek żegnał zimę i witał wiosnę – scenariusz dla dzieci starszych - 52

Kalejdoskop Belfra 1-2021.pdf