Numer 1/2023

Spis treści

TYTUŁEM WSTĘPU 3

METODY AKTYWIZUJĄCE PONAD WSZYSTKO! 

Patrycja Englert-Kotzian

Aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przedmiotach humanistycznych – 

bank dobrych praktyk

AKTYWNIE, AKTYWNIE...

Agnieszka Pollak-Olszowska

Zaangażowani uczniowie, czyli jak kształtować kompetencje obywatelskie   8

Anna Fryś

Nauczycielu, zaproś robota na lekcję      12

Dorota Babińska-Waluś, Elżbieta Szczypka

„Szlakiem twórców ludowych” – gra edukacyjna   15

POMYSŁY NAUCZYCIELI 

Dominika Badura

To nie zasięgi decydują o Twojej wartości – konspekt lekcji wychowawczej z wykorzystaniem tekstu literackiego (nie tylko do przeprowadzenia w klasie humanistycznej)  25 

DO POCZYTANIA 

Dominika Badura

„Ukochane żony maharadży” – portrety towarzyszek życia Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witolda 

Gombrowicza i Zbigniewa Herberta w książkach Joanny Siedleckiej  27

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Jolanta Markiel-Gumińska, Renata Stawowczyk

Bieg po tytuł Mistrza Ortografii. Innowacja pedagogiczna z języka polskiego   32

TRUDNE DZIECKO?

Justyna Dysy

Trudne dziecko, czyli jakie?     34

ROZWÓJ DZIECKA

Magdalena Prochot

Rola środowiska w rozwoju mowy dziecka   36

Aneta Biegańska

Badam, odkrywam, poznaję – zabawy badawcze i ich wpływ na rozwój dziecka 40
Kalejdoskop_1_2023_sklad.pdf