Numer 2/2022

Spis treści

INNOWACJE PEDAGOGICZNE – DOBRE PRAKTYKI

Anna Telok

Działalność innowacyjna – zacznijmy od teorii 4

Danuta Sewera, Jolanta Klajmon

Innowacja pedagogiczna w pięciu krokach 6

Agnieszka Bębenek

Innowacje na lekcji języka obcego – czyli jak zmotywować uczniów do nauki przy pomocy teatru i nie tylko? 9

Anna Salamon-Mięciel

Innowacyjne i kreatywne zastosowanie zasobów cyfrowych w pracy edukacyjnej 12

Magdalena Rybińska

Innowacja pedagogiczna LEGO®TUS – trening umiejętności społecznych z wykorzystaniem klocków Lego® 14

Agnieszka Łukaszek

Pogromcy egzaminu ósmoklasisty 17

Paulina Majewska-Świgoń

Myślę, działam, doświadczam... – zajęcia arteterapii dla uczniów klasy 8 19

Marzena Tomiak

Sprawozdanie z innowacji pt. „Wizualizacja na lekcjach języka polskiego” za rok szkolny 2020/2021 realizowanej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kard. Karola Wojtyły w Czańcu 23

Lucyna Molek

Program innowacyjny z przedmiotu chemia. Natura inspiruje, czyli aspekty przyrodnicze ukryte w lekcjach chemii 35

POMYSŁY, INSPIRACJE...

Karolina Mysłowska

Okazja czyni belfra 39

Agnieszka Pollak-Olszowska

Konspekt lekcji wychowawczej na temat wielokulturowego dziedzictwa Bielska-Białej 42

JESZCZE O SPRAWACH WYCHOWAWCZYCH

Justyna Dysy

Trudne dziecko, czyli jakie? 43

NAUCZYCIELSKIE REFLEKSJE

Zofia Kasza

Dobry nauczyciel – dobra szkoła 45

Beata Kulak

Nauczyciel i jego rola w procesie uczenia się i nauczania oraz w życiu ucznia 56

Kalejdoskop2_2022.pdf