Numer 1/2022

Spis treści

TYTUŁEM WSTĘPU 3

PRACA Z UCZNIEM WYKAZUJĄCYM TRUDNE ZACHOWANIA

Katarzyna Mrówka

Wygaszanie zachowań nieakceptowalnych społecznie u dzieci z Zespołem Aspergera 4

Magdalena Bielenin

Zachowania trudne u uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 8

POMYSŁY, INSPIRACJE...

Jolanta Mysińska

ZŁAPmy ICH! na czymś dobrym 11

Agnieszka Pollak-Olszowska

Metody pracy z tekstem poetyckim dla uczniów z SPE na przykładzie twórczości patronki roku 2022 Marii Konopnickiej 13

OFF-LINE I ON-LINE

Jolanta Markiel-Gumińska

Katarzyna Szczęść

Potyczki ortograficzne – utrwalenie zasad pisowni wyrazów z „ó” i „u” – scenariusz zajęć dla klas 3 i 4 15

Katarzyna Kozioł-Biłek

Prehistoria rysowana kreską i linią – scenariusz lekcji plastyki dla klasy 4 19

NIE TYLKO LEKCJE...

Katarzyna Pytlik-Jakubiec

Małgorzata Bizoń-Węglarz

Gazetka szkolna – rozwija, inspiruje, jednoczy społeczność szkolną 22

NAUCZYCIELSKIE REFLEKSJE

Karolina Chruścińska

Uczeń i nauczyciel, czyli po co nam ta kreatywność? 29

EDUKACJA CZYTELNICZA

Dorota Siwor

O rabczańskim festiwalu, czyli jak zakorzenić się w książkach 29


Kalejdoskop1_2022.pdf