Numer 2/2021

Spis treści

 • Na wstępie...


 • Praca z uczniem zdolnym

 • Uczeń uzdolniony plastycznie 4

 • Uczeń zdolny – ulga czy wyzwanie? 7

 • Zajęcia dodatkowe z GeoGebrą – scenariusz zajęć 9

 • Metody pracy aktywizujące uczniów na zajęciach praktycznych 12

 • Bajka o Baltim, czyli metoda podcastów w pracy z uczniem zainteresowanym nauką programowania 16

 • Microsoft Sway jako narzędzie wspierające ucznia zdolnego 20

 • Praca z uczniem zdolnym wyzwaniem dla nauczyciela i szkoły 25

 • Uczeń w młodszym wieku szkolnym jako eksperymentator 35


 • Innowacje pedagogiczne

 • Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Teatr to my” 40

 • O innowacji pedagogicznej „TIK-owe inspiracje lekturowe” 44

 • Innowacja „Blogujemy i zdrowo żyjemy” 46


 • Dla dyrektorów szkół/placówek

 • Efektywna współpraca z rodzicami szansą na pełny rozwój ucznia. Cz. 1. 48


 • Dla nauczycieli przedszkoli

 • Kinezjologia edukacyjna w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 50

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami kinezjologii edukacyjnej – scenariusz zajęć dla dzieci starszych 53

 • Wiosna jest ciekawa – zabawy matematyczno-przyrodnicze (zajęcia z wykorzystaniem ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej) 55

 • Znamy zwierzęta egzotyczne – scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej 58


 • Dla nauczycieli religii

 • Rok św. Melchiora Grodzieckiego i św. Jana Sarkandra na Podbeskidziu – podsumowanie 59


 • Nauczycielskie refleksje

 • O braterskiej mocy 61


 • Poczytajmy, pooglądajmy, przedyskutujmy!

 • Prawdziwe życie w wyobrażonych światach 64

Kalejdoskop2.pdf