Numer 3/2022

Spis treści

TYTUŁEM WSTĘPU 3

POLSKI A UKRAIŃSKI SYSTEM EDUKACJI

Maryna Kyryliuk

Polski i ukraiński systemy edukacji – podobieństwa i różnice 4

METODYKA NAUCZANIA JPJO...

Agnieszka Pollak-Olszowska

Nauczanie języka polskiego jako obcego uchodźców z Ukrainy. Od czego zacząć? 10

UCZEŃ Z ZAGRANICY NA LEKCJACH MATEMATYKI

Władysław Mąsior

Kiedy chiński oznacza polski, czyli uczeń z zagranicy na lekcji matematyki 13

DZIECI Z UKRAINY W PRZEDSZKOLU

Anna Kocoń-Winczewska

Moja przygoda z dziećmi z Ukrainy 18

REFLEKSJE

Dorota Koczar

Praca z uczniem z Ukrainy w oddziale przygotowawczym 20

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Justyna Dysy

Jedność a zarazem różnorodność. Międzynarodowy projekt 26

Karolina Mysłowska

Okazja czyni belfra 29


Kalejdoskop_3_2022_sklad.pdf