Dla Autorów

Formy tekstu:

  • artykuł

  • scenariusz zajęć – pomysł wow!

  • przykład dobrej praktyki (w każdym obszarze)

  • relacja ze szkolenia/konferencji/warsztatów, w których uczestniczyliśmy

  • recenzja książki/artykułu/pomocy naukowej

  • opis przypadku (wychowawczego, dydaktycznego, organizacyjnego, prawnego)

  • opis innowacji (lub pomysł na innowację)

  • wywiad

Lista form nie jest kompletna ani zamknięta.

Wskazowki_techniczne.pdf