Kalejdoskop Belfra

Kalejdoskop – urządzenie optyczne (zabawka), w którym dzięki wielokrotnym odbiciom obrazów różnokolorowych szkiełek, w odpowiednio rozmieszczonych zwierciadłach, obserwuje się różnobarwne, symetryczne figury, zmieniające się przy obracaniu kalejdoskopu, wywołującym przemieszczanie się szkiełek.

Belfer jaki jest, każdy widzi.

Aktualizacja: 10 listopada 2023 r.

Numer 2/2023 - Motywowanie do pracy, dziecko wypalone

Kalejdoskop_2_2023_sklad.pdf

Z myślą o Państwu – nauczycielach, wychowawcach
i pozostałych pracownikach systemu edukacji – rozpoczęliśmy wydawanie w formie elektronicznej nowego kwartalnika dla pedagogów.

Znajdą się w nim teksty pisane przez naszych nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. 

Będą mieli Państwo również możliwość publikowania własnych.

Przypominamy, że jednym z wymogów wskazanym
w procedurze awansu na nauczyciela dyplomowanego jest "opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej  w czasopiśmie branżowym lub
w formie innej zwartej publikacji”.

Współpraca z naszym kwartalnikiem będzie również okazją do prezentacji tzw. dobrych praktyk.


UWAGA!

Tematyka następnych numerów:

nr 3/2023 Współpraca z lokalnym środowiskiem - bank dobrych praktyk - termin nadsyłania materiałów
31 lipca 2023.

nr 4 Współpraca z rodzicami - termin nadsyłania materiałów 31 października 2023.


Kontakt dla Autorów z Redakcją:

redakcja@wombb.edu.pl