Kalejdoskop Belfra

Kalejdoskop – urządzenie optyczne (zabawka), w którym dzięki wielokrotnym odbiciom obrazów różnokolorowych szkiełek, w odpowiednio rozmieszczonych zwierciadłach, obserwuje się różnobarwne, symetryczne figury, zmieniające się przy obracaniu kalejdoskopu, wywołującym przemieszczanie się szkiełek.

Belfer jaki jest, każdy widzi.

Aktualizacja: 23 kwietnia 2021 r.

Numer 2/2021 - PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

Kalejdoskop2.pdf

Z myślą o Państwu – nauczycielach, wychowawcach i pozostałych pracownikach systemu edukacji – rozpoczęliśmy wydawanie
w formie elektronicznej nowego kwartalnika dla pedagogów.

Znajdą się w nim teksty pisane przez naszych nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. Będą mieli Państwo również możliwość publikowania własnych.

Przypominamy, że jednym z wymogów wskazanym w procedurze awansu na nauczyciela dyplomowanego jest "opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej
w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji”.

Współpraca z naszym kwartalnikiem będzie również okazją do prezentacji tzw. dobrych praktyk.

Planowane tematy wiodące kwartalnika w 2021 i terminy nadsyłania tekstów do publikacji:

  • Edukacja zdalna

  • Uczeń zdolny

  • Praca w klasie (grupie) zróżnicowanej – 30.04.2021 r.

  • “Jak nie oszaleć” – dobrostan nauczyciela – 30.06.2021 r.

Kontakt dla Autorów z Redakcją:

redakcja@wombb.edu.pl