Kalejdoskop Belfra

Kalejdoskop – urządzenie optyczne (zabawka), w którym dzięki wielokrotnym odbiciom obrazów różnokolorowych szkiełek, w odpowiednio rozmieszczonych zwierciadłach, obserwuje się różnobarwne, symetryczne figury, zmieniające się przy obracaniu kalejdoskopu, wywołującym przemieszczanie się szkiełek.

Belfer jaki jest, każdy widzi.

Aktualizacja: 9 maja 2022 r.

Numer 1/2022 - Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania

Kalejdoskop1_2022.pdf

Z myślą o Państwu – nauczycielach, wychowawcach
i pozostałych pracownikach systemu edukacji – rozpoczęliśmy wydawanie w formie elektronicznej nowego kwartalnika dla pedagogów.

Znajdą się w nim teksty pisane przez naszych nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych.

Będą mieli Państwo również możliwość publikowania własnych.

Przypominamy, że jednym z wymogów wskazanym
w procedurze awansu na nauczyciela dyplomowanego jest "opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub
w formie innej zwartej publikacji”.

Współpraca z naszym kwartalnikiem będzie również okazją do prezentacji tzw. dobrych praktyk.

UWAGA!

Planujemy opublikowanie numeru specjalnego poświęconego pracy z dziećmi/uczniami przybyłymi
z Ukrainy
. Zapraszamy do nadsyłania materiałów - własnych pomysłów zajęć, refleksji, artykułów.

Termin nadsyłania materiałów: 30 czerwca 2022 r.


Tematyka następnych numerów:

nr 3/2022 Pomysły na lekcje wychowawcze - termin nadsyłania materiałów 30 maja 2022.

nr 4/2022 Dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -
bank dobrych praktyk
- termin nadsyłania materiałów
30 lipca 2022.

Kontakt dla Autorów z Redakcją:

redakcja@wombb.edu.pl