Kalejdoskop Belfra

Kalejdoskop – urządzenie optyczne (zabawka), w którym dzięki wielokrotnym odbiciom obrazów różnokolorowych szkiełek, w odpowiednio rozmieszczonych zwierciadłach, obserwuje się różnobarwne, symetryczne figury, zmieniające się przy obracaniu kalejdoskopu, wywołującym przemieszczanie się szkiełek.

Belfer jaki jest, każdy widzi.

Aktualizacja: 19 stycznia 2022 r.

Numer 4/2021 - Jak nie oszaleć? – dobrostan nauczyciela

Kalejdoskop4.pdf

Z myślą o Państwu – nauczycielach, wychowawcach i pozostałych pracownikach systemu edukacji – rozpoczęliśmy wydawanie
w formie elektronicznej nowego kwartalnika dla pedagogów.

Znajdą się w nim teksty pisane przez naszych nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. Będą mieli Państwo również możliwość publikowania własnych.

Przypominamy, że jednym z wymogów wskazanym w procedurze awansu na nauczyciela dyplomowanego jest "opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej
w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji”.

Współpraca z naszym kwartalnikiem będzie również okazją do prezentacji tzw. dobrych praktyk.


Planowane tematy wiodące kwartalnika w 2022 roku
i terminy nadsyłania tekstów do publikacji
:

nr 2/2022 Innowacje w praktyce - dzielmy się pomysłami - termin nadsyłania materiałów 28 lutego 2022.

nr 3/2022 Pomysły na lekcje wychowawcze - termin nadsyłania materiałów 30 maja 2022.

nr 4/2022 Dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -
bank dobrych praktyk
- termin nadsyłania materiałów
30 lipca 2022.

Kontakt dla Autorów z Redakcją:

redakcja@wombb.edu.pl